ANBI

Per 1 januari 2022 is voor onze stichting de ANBI status verleend.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling,daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacantiegelden.
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite (www.stavoord6huis.nl)