Ontstaan stichting

In 2011 hebben een aantal fietsvrienden het idee opgevat om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Een evenement ten behoeve van KWF-kankerbestrijding. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen zijn er vanaf 2011 veel acties op touw gezet. Met diverse teams heeft StaVoord6 deelgenomen aan de edities van Alpe d’HuZes 2012 en 2013. In die twee jaar is ruim €150.000 euro opgehaald ten behoeve van de stichting Alpe d’HuZes. 

Vanaf het najaar van 2013 is StaVoord6 een andere richting ingeslagen. Vanaf november 2013 is er geld opgehaald wat gebruikt wordt voor de realisatie van een vakantiehuis voor mensen met een slechte levensverwachting. De bouw van dit huis is inmiddels van start. De planning is om in het najaar van 2021 de deuren te openen.

In de nieuwe organisatiestructuur bestaat er nu een Stichting StaVoord6 en een Stichting StaVoord6 Huis. Ieder met eigen doelen, statuten en aansturing.